Maritime Engineering har basert på en forespørsel fra Opplæringsfartøy AS,  utarbeidet konsept og alternativer for fartøyet i både kompositt og stål.