Byggenummer 92, Pumpelekter 01 «Kjerringvåg», er sjøsatt og blir denne uken slept til destinasjonen på Jøsnøya ved Hitra.

Der skal den leveres til Lerøy Midt av Stranda Prolog som står for hovedleveransen.

Flåten skal fungere som pumpestasjon for levende fisk mellom fartøy og fabrikken på land.

Mundal båt har, for Stranda Prolog, levert skrog og skipsteknisk utstyr til flåten.

Selve pumpeutstyret som leveres av Stranda er også installert ved Mundal Båt.

Maritime Engineering har levert tegninger, dokumentasjon og teknisk underlag.